doğa ve insan için güvenli ürünler

COSMOFOR, ürünlerinizin AB ve Türkiye mevzuatlarına uygunluğunu sağlar.

  • Kozmetik ürün bildirimi
  • Kozmetik ürün güvenlik değerlendirmesi
  • Güvenlik bilgi formu (MSDS)

Doğa ve insan için güvenli ürünler

Cosmofor olarak ürünlerinizin AB ve Türkiye mevzuatlarına uygunluğunu sağlıyoruz.

  • Kozmetik ürün bildirimi
  • Kozmetik ürün güvenlik değerlendirmesi
  • Kozmetik ürün bilgi dosyası

Kozmetik Ürün Bildirimi

Kozmetik ürün bildirim işlemleri, 5324 Sayılı Kozmetik Kanunu ve Kozmetik Yönetmeliği ve Yönetmelik eklerine uygun olarak Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na yapılır.

Güvenlik Bilgi Formu Hazırlanması

Güvenlik Bilgi Formları (MSDS/GBF), 2013 ve 2014 yılında çıkan kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanmak zorundadır. Bu formlar, zararlı maddeler ve karışımlara, kimyasal maddelere ilişkindir.