Güvenlik Bilgi Formu Hazırlanması

Güvenlik Bilgi Formları (MSDS/GBF), 2013 ve 2014 yılında çıkan kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanmak zorundadır. Bu formlar, zararlı maddeler ve karışımlara, kimyasal maddelere ilişkindir. Tıpkı kimyasal ürün veya karışımın prospektüsü gibi olan güvenlik bilgi formları, kimyasal maddelerin kullanımı ve depolanması sırasında oluşabilecek İşçi Sağlığı İş Güvenliği risklerini ortadan kaldırmaya ya da en aza indirmeye yönelik çalışmaları içerir. Söz konusu kimyasal maddelerin tehlike ve riskleri ile diğer bilgileri (depolama, nakliye, elleçleme vb.) içeren dokümanlara Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) adı verilir.

Cosmofor Kimya olarak, güvenlik bilgi form hazırlama çalışmalarını, gerekli resmi prosedürlere göre belgeleri ve içerikleri oluşturarak, tüm sürecin profesyonel bir şekilde her ürün için etap etap tamamlanması ile yerine getiriyoruz.

Şirketinizin tüm güvenlik bilgi formu hazırlama çalışmaları için lütfen bizimle iletişime geçin.