İş Güvenliği Uzmanlığı ve İşyeri Hekimliği Hizmeti

Son yıllarda dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizdeki sanayi ve teknoloji alanlarındaki gelişmeler; bu iş kollarında çalışan kişilerin sağlık ve güvenliği bakımından riskler ve sorunlar ortaya çıkardı. Dünya Sağlık Örgütü; çalışan sağlığı ve güvenliğini “çalışanların fiziki, ruhsal ve sosyal durumlarının en üst düzeye taşınması, sağlıklarına gelebilecek zararların önlenmesi için koruma yöntemlerinin uygulanması, kişinin işine ve işin kişiye uygunlu” olarak tanımlar.

İşveren, işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; çalışanları arasından bu Yönetmelikte belirtilen nitelikleri haiz bir veya birden fazla işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli görevlendirmekle yükümlüdür.

Cosmofor Kimya olarak, sektörde İş Güvenliği Uzmanlığı ve İşyeri Hekimliği Hizmeti ihtiyaçlarını, profesyonel ekibimiz ile yerine getiriyor, tüm çalışmalarınızı güvenli bir şekilde yürütüyoruz.

Şirketinizin güvenlik ve hekimlik hizmetleri için lütfen bizimle iletişime geçin.